Privacy statement

 

Supp-Orth respecteert u privacy volgens de wet op het recht op privacy. Hieronder vindt u uitgelegd welke persoonsgegevens Supporth zou kunnen verzamelen en hoe zij deze gegevens zou kunnen gebruiken.

 

Supp-Orth verzamelt alleen die persoonsgegevens die u vrijwillig (via onze website of e-mail) verstrekt.

 

Supp-Orth zal de gegevens die u  verstrekt gebruiken om uw vragen te beantwoorden, de door u gevraagde infor-matie te bezorgen of uw opdrachten uit te voeren. Indien u gegevens aan Supporth heeft verstrekt en u wenst dat de-ze gegevens worden verwijderd of gewijzigd, vragen wij u (schriftelijk, ook via e-mail) contact met ons op te nemen. Supp-Orth zal uw persoonsgegevens niet zonder uw toe-stemming doorgeven aan derden.

 

De website van Supp-Orth  kan links naar andere websites bevatten. Supporth  en aanverwante relaties zijn op gener-ei wijze aansprakelijk voor de inhoud of het privacy beleid van deze sites.

 

Supporth  en aanverwante relaties zijn op generlei wijze aansprakelijk voor de (aanwezigheid van) "cookies" van de doorgelinkte websites. ("Cookies" zijn gegevens die naar uw webbrowser kunnen worden gestuurd, en op uw computer kunnen worden opgeslagen.) Advies: de mees-te webbrowsers kunnen zo worden geconfigureerd opdat zij geen "cookies" accepteren of waarschuwen indien er een "cookie" naar u wordt verstuurd.

De website van Supp-Orth bevat zelf geen "cookies".
 

Het kan noodzakelijk zijn - indien wettelijk vereist of door een gerechtelijke- of overheidsonderzoek  - dat uw per-soonsgegevens worden vrijgegeven.

 

Supporth behoudt zich het recht deze privacyrichtlijnen op elk moment te wijzigen. Wij zullen deze aanpassingen onmiddellijk op deze webpagina weergeven.