Disclaimer

 

Supp-Orth en de aan haar aanverwante relaties kunnen op generlei wijze aansprakelijk gehouden worden voor enige schade die voortvloeit uit onjuiste informatie op en/of gebruik van deze website.

 

Supp-Orth en de aan haar aanverwante relaties zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina's of  gelinkte pagina's aan of afgeleid van deze website.

 

Supp-Orth plaatst en onderhoudt met de grootste zorg, haar informatie, in de huidige staat, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook. Hieronder vallen o.a. garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid, en het up to date zijn van de informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleent aan de gegevens op deze site.

 

Zonder schriftelijke toestemming van  Supp-Orth mag niets van deze site worden overgenomen.

 

Supp-Orth  en de aan haar aanverwante relaties zijn niet aansprakelijk voor enige schade tengevolge van compu-tervirussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op deze website of enige hieraan gelinkte websites, behoudens het geval van opzet of grove schuld.

 

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op deze website behoren toe aan Supporth en de aan haar aanverwante relaties en zijn op deze site op-genomen met toestemming van de eigenaar van de des-betreffende eigendomsrechten.

 

Alle gebruikte merken behoren toe aan de rechtmatige eigenaren.  Als u  denkt dat een bepaalde vermelding van eigenaar of copyright onjuist of onvolledig is, kunt u altijd contact opnemen met onze relatie sitebeheer.   Mocht een persoonlijke afbeelding bezwaar opleveren kunt u altijd contact opnemen met onze relatie sitebeheer.

 

Supp-Orth behoudt zich het recht om ten alle tijden zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze website, en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.